Liceul Teoretic Sanitar Bistrița


Oferta educaţională pentru anul şcolar 2017-2018  

 
Învăţământ liceal de stat

 • Filiera TEORETICĂ, profil REAL, specializarea Știinţe ale Naturii – 3 clase, 84 locuri

Învăţământ postliceal sanitar

 • Asistent medical generalist - 2 clase, 56 locuri bugetate - calificare acreditată

 • Asistent medical de farmacie - 1 clasă, 28 locuri bugetate - calificare acreditată

 • Asistent medical de farmacie - 1 clasă, 28 locuri cu taxă - calificare acreditată

 • Durata studiilor 3 ani

 • Se pot înscrie absolvenţi de liceu cu şi fără diplomă de bacalaureat

 • Depunerea dosarelor la secretariatul şcolii va avea loc în perioada 18 iulie - 11 august 2017

 • Susţinerea examenului, 22 august 2017

 • Afişarea rezultatelor, 23 august 2017

 • Depunerea eventualelor contestaţii, 24 august 2017

 • Afişarea rezultatelor finale, 25 august 2017

 • Confirmarea locurilor, 25-31 august 2017

* Notă - în caz de neocupare a locurilor în perioada de înscriere susmenţionată, înscrierile se pot prelungi până la completarea locurilor rămase neocupate dar nu mai târziu de începerea anului şcolar.

 
 
Mâine vom fi mai buni decât azi!