Liceul Teoretic Sanitar Bistrița


Documente

 
  Graficul de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale - anul şcolar 2018-2019.
 
  Modificare orar-ORAR PL AMG 2018-2019.
 
  Orarul claselor calificarea AMF - anul şcolar 2018-2019.
 
  Orarul claselor calificarea AMG anul şcolar 2018-2019.
 
  Graficul modulelor de practică și teorie - anul şcolar 2018-2019.
 
  Repartizarea elevilor transferaţi in anul şcolar 2017-2018.
 
  Repartizarea sălilor de clasă pentru orele de dirigenţie din 11.09.2017.
 
  Orar saptamana altfel 2017 postliceala.
 
  Orarul claselor calificarea AMG - anul şcolar 2016-2017.
 
  Orarul claselor calificarea AMF - pe perioada 12.09.2016- – 27.01.2017.
 
  Graficul modulelor de practică și teorie - anul şcolar 2016-2017.
 
  Orar - specializarea Asistent Medical de Farmacie - anul şcolar 2015-2016 - sem II.
 
  Graficul modulelor de pratctică şi teorie - anul şcolar 2015-2016
 
  Orar - specializarea Asistent Medical Generalist - anul şcolar 2015-2016
 
  Orar - specializarea Asistent Medical de Farmacie - anul şcolar 2015-2016
 
  Extrase importante din OMEN 5005/2014 - graficul examenelor
 
  Templată proiect absolvire - Asistent medical generalist 2015
 
  Templată proiect absolvire - Asistent medical de farmacie 2015
 
  Burse acordate pentru anul şcolar 2014-2015
 

Învăţământul postliceal sanitar

 
Extras din raportul anului şcolar 2014-2015
La școala postliceală sanitară din cei 266 de elevi înscriși la început de an, au rămas la sfârșitul anului scolar 2014-2015 un nr de 254 elevi și au promovat 248 elevi, procentul de promovabilitate fiind de 97,63% comparativ cu cel de anul școlar trecut 98,44%.
S-au înregistrat 6 elevi repetenţi.
Procentul elevilor cu medii anuale peste 7.00 este de 98,01% față de 96,83% în anul școlar precedent.

 Absolvire

 
  Tematica pentru proba practică si proba scrisă AMG sesiunea august 2019
 
  Notificare grafic absolvire postliceal 2019
 
  Tematica pentru proba practică si proba scrisă AMF sesiunea Iunie-iulie 2019
 
  Lista cu temele proiectelor propuse pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, calificarea Asistent Medical Generalist, promoţia 2019.
 
  Lista cu temele proiectelor propuse pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, calificarea Asistent Medical de Farmacie, promoţia 2019.
 
  Templată proiect absolvire -2019
 
  Tematica pentru proba practică si proba scrisă AMF sesiunea august 2018
 
  Absolvire postliceal 2018.pdf
 
  Tematica pentru proba practică si proba scrisă FARMACIE 2017
 
  Tematica pentru proba practica GENERALISTI 2017
 
  Tematica pentru proba scrisa GENERALISTI 2017
 
  Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - anexa OMEN nr. 5005/2.12.2014 - pe www.edu.ro
 
  Templată proiect absolvire - Asistent medical generalist 2018
 
  Templată proiect absolvire - Asistent medical de farmacie 2018
 
  Lista cu temele proiectelor propuse pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, calificarea Asistent Medical Generalist, promoţia 2018.
 
  Lista cu temele proiectelor propuse pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, calificarea Asistent Medical de Farmacie, promoţia 2018.
 
  Ordinul MECS 5078/31.08.2016 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017.