Liceul Teoretic Sanitar Bistrița


Documente

 
  Anunt concurs muncitor  
 
Anunt solicitare oferta arhivare  
 
Comunicare raspuns oferta produse curatenie  
 
Anunt solicitare oferta calculatoare  
 
Anunt solicitare mobilier  
 
Anunt solicitare bucatarie  
 
Venituri salariale  
 
Solicitare oferta produse curatenie  
 
Solicitare oferta produse curatenie bucatarie  
 
Solicitare oferta papetarie  
 
Solicitare oferta dulciuri  
 
Solicitare oferta alimente  
 
PDI 2017-2022  
 
PDI 2017-2022 - anexa 1  
 
PDI 2017-2022 - anexa 2  
 
PDI 2017-2022 - anexa 3  
 
Plan operational 2019-2020  
 
Starea învățământului 2018-2019  
 
Solicitari oferte servicii 2019  
 
Solicitari oferte bucatarie 2019  
 
Comunicare oferte 2019  
 
Anunt contract calculatoare 2019.  
 
Anunt contract dulciuri 2019.  
 
Anunt alimente 2019.  
 
Hotărârea C.A. 41 din 11.06.2019.  
 
BUGET 2019, estimari 2020-2022.  
 
BUGET 2019,cap 6502.  
 
BUGET 2019.  
 
Calendarul pentru acordarea spijinului financiar EURO200 an scolar 2018-2019 .  
 
PROGRAMUL EURO200 an scolar 2018-2019 .  
 
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ .  
 
Hotărârea C.A. 24 din 28.01.2019.  
 
Hotărâri C.A. din 28.01.2019.  
 
Hotărâri C.A. din 07.06.2018.  
 
Nota privind perioadele de desfasurare corigente 2017-2018.  
 
Hotărâri C.A. din 27.04.2018.  
 
BUGET 2018.  
 
Hotărâri C.A. din 23.03.2018.  
 
Raport privind activitatea desfășurată în semestrul I An școlar 2017 – 2018  
 
Hotărâri C.A. din 30.01.2018.  
 
Hotărâri C.A. din 28.11.2017.  
 
PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2017-2022.  
 
PLANURI OPERAŢIONALE PDI 2017-2018.  
 
Hotărârea C.A. nr.23 din 18.10.2017 privind Organizarea concursurilor pentru ocuparea unui post vacant, durata nedeterminata:ingrijitor-sector bucatarie.  
 
Hotărârea C.A. nr.22 din 18.10.2017 privind aprobarea scutirii de plata a regiei de camin pentru eleva Andriescu Ana, clasa a X -a A.  
 
Hotărârea C.A. nr.21 din 18.10.2017 privind aprobarea Comisiilor in anul scolar 2017-2018.  
 
Hotărârea C.A. nr.20 din 18.10.2017 privind aprobarea PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA(PDI) pentru perioada 2017-2022.  
 
Hotărârea C.A. nr.19 din 18.10.2017 privind aprobarea planului managerial, plan operational an scolar 2016-2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.18 din 18.10.2017 privind aprobarea raportului de analiza a activitatii instructiv-educative si administrative desfasurata in anul scolar 2016-2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.66 din 29.05.2017 privind modificarea duratei contractului individuala de munca al doamnei KISS MARIA ERZEBET.  
 
Hotărârea C.A. nr.65 din 29.05.2017 privind aprobarea unor proceduri operationale.  
 
Hotărârea C.A. nr.64 din 29.05.2017 privind recuperarea zilei de 2 iunie 2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.63 din 29.05.2017 privind acordarea burselor elevilor, cu finantare de la Consiliul local, pe baza rezultatelor obtinute in semestrul I an scoalr 2016-2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.62 din 29.05.2017 privind aprobarea c/v mesei pentru elevii cazati in internat in luna iunie 2017 .  
 
Hotărârea C.A. nr.61 din 29.05.2017 privind stabilirea comisiilor si a datelor de sustinere a examenelor de corigenta la scoala postliceala.  
 
Hotărârea C.A. nr.60 din 29.05.2017 privind aprobarea cuantumului taxei de scolarizare pentru clasa de postliceala nebugetata, calificarea asistent medical de farmacie an scolar 2017-2018.  
 
Hotărârea C.A. nr.59 din 29.05.2017 privind aprobarea solicitarilor cadrelor didactice pentru a face parte din comisiile examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal.  
 
Hotărârea C.A. nr.58 din 29.05.2017 privind stabilirea cuantumului taxei de inscriere la examenul de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal.  
 
Hotărârea C.A. nr.56 din 29.05.2017 privind revizuirea Metodologiei de admitere in anul I-scoala postliceala.  
 
BUGET 2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.55 din 10.04.2017 privind modificarea contractului individual de munca-regim de plata cu ora, al doamnei Hosu Mirela-Maria.  
 
Hotărârea C.A. nr.54 din 10.04.2017 privind validarea rezutatelor concursului de ocupare a postului vacant de administrator de patrimoniu.  
 
Hotărârea C.A. nr.53 din 10.04.2017 privind aprobarea inventarierii patrimoniului Liceului Teoretic sanitar Bistrita.  
 
Hotărârea C.A. nr.52 din 10.04.2017 privind acordarea decontarii navetei pentru personalul scolii.  
 
Hotărârea C.A. nr.51 din 10.04.2017 privind propuneri pentru componenta Comisiei de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale iunie-iulie 2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.50 din 10.04.2017 privind validarea raportului comisiei de mobilitate a personalului didactic.  
 
Hotărârea C.A. nr.49 din 28.02.2017 privind angajarea pe perioada determinata, in regim de plata cu ora a doamnei Hosu Mirela-Maria.  
 
Hotărârea C.A. nr.48 din 28.02.2017 privind constituirea comisiei de acordare a unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare, an scolar 2016-2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.47 din 28.02.2017 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant, durata nedeterminata, de administrator de patrimoniu.  
 
Hotărârea C.A. nr.46 din 28.02.2017 privind constituirea comisiei de mobilitate a personalului didactic pentru anul scolar 2017-2018.  
 
Hotărârea C.A. nr.45 din 28.02.2017 privind delegarea sarcinilor de conducere a Liceului Teoretic Sanitar pentru perioada 27-31.03.2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.44 din 28.02.2017 privind aprobarea programului"Scoala Altfel" din saptamana 27-31.03.2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.43 din 28.02.2017 privind avizarea tematicii pentru proba scrisa si practica a examenului de certificare a calificarilor profesionale a invatamantului postliceal, sesiunile iulie si august 2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.42 din 28.02.2017 privind aprobarea repartizarii temelor proiectelor de absolvire pentr examenul de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal promotia 2017.  
 
BUGET 2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.41 din 26.01.2017 privind numirea coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare.  
 
Hotărârea C.A. nr.40 din 26.01.2017 privind solicitarea domnului Plaian Adrian Marian.  
 
Hotărârea C.A. nr.39 din 26.01.2017 privind Contractele de prestari servicii.  
 
Hotărârea C.A. nr.38 din 26.01.2017 privind rezultatul inventarierii patrimoniului in 2016 .  
 
Hotărârea C.A. nr.37 din 26.01.2017 privind aprobarea c/v meseisi regiei pentru anul 2017,situatia achizitionarii produselor alimentare 2017 .  
 
Hotărârea C.A. nr.36 din 26.01.2017 privind aprobarea orarului valabil incepand cu data de 30.01.2017,pentru ani I-III,calificarea asistent medical de farmacie .  
 
Hotărârea C.A. nr.35 din 26.01.2017 privind acordarea calificativelor pe 2016 personalului nedidactic .  
 
Hotărârea C.A. nr.34 din 26.01.2017 privind aprobarea Proiectului de incadrarare al unitatii in anul scolar 2016-2017 .  
 
Hotărârea C.A. nr.33 din 26.01.2017 privind aprobarea curriculumului la decizia scolii .  
 
Hotărârea C.A. nr.28 din 14.12.2016 privind referatele de necesitate depuse pentru proiectul de buget / 2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.27 din 14.12.2016 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant pe durata determinata de informatician.  
 
Hotărârea C.A. nr.26 din 14.12.2016 privind acordarea concediului fara plata domnului Gyorgy Elod.  
 
Hotărârea C.A. nr.25 din 14.12.2016 privind recuperarea zilei de 2 decembrie 2016.  
 
Hotărârea C.A. nr.24 din 15.11.2016 privind actualizarea fiselor postului pentru personalul scolii.  
 
Hotărârea C.A. nr.23 din 15.11.2016 privind organizarea concursului post vacant.  
 
Hotărârea C.A. nr.22 din 15.11.2016 privind taxele percepute pentru eliberarea unor adeverinte.  
 
Hotărârea C.A. nr.21 din 15.11.2016 privind aprobarea comisiei de inventariere.  
 
Hotărârea C.A. nr.20 din 15.11.2016 privind proiectul planului de scolarizare 2017-2018.  
 
Hotărârea C.A. nr.19 din 15.11.2016 privind acordarea burselor elevilor.  
 
Hotărârea C.A. nr.18 din 15.11.2016 privind programarea concediilor de odihna 2016-2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.17 din 15.11.2016 privind programarea tezelor.  
 
Hotărârea C.A. nr.16 din 15.11.2016 privind aprobarea comisiilor 2016-2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.15 din 07.09.2016 privind aprobarea cererilor cadrelor didactice de înscriere la grade didactice.  
 
Hotărârea C.A. nr.14 din 07.09.2016 privind funcționarea sistemului de supraveghere audio-video.  
 
Hotărârea C.A. nr.13 din 07.09.2016 privind validarea schimbării numirii reprezentantului primarului din comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct.  
 
Hotărârea C.A. nr.12 din 07.09.2016 privind nominalizarea cadrelor didactice și validarea reprezentanților autorităților publice locale din comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct.  
 
Hotărârea C.A. nr.11 din 07.09.2016 privind solicitarea d-lui prof. Totir Constantin.  
 
Hotărârea C.A. nr.10 din 07.09.2016 privind închirierea unui spațiu pentru amplasarea unui aparat de cafea.  
 
Hotărârea C.A. nr.9 din 07.09.2016 privind stabilirea programului de activitate pentru pedagog și supraveghetor noapte, an școlar 2016-2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.8 din 07.09.2016 privind aprobarea procentelor pentru utilități și a taxei de școlarizare a elevilor școlii postliceale nebugetate.  
 
Hotărârea C.A. nr.7 din 07.09.2016 privind stabilirea contravalorii hranei la cantină și a regiei de cămin începând cu anul școlar 2016-2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.6 din 07.09.2016 privind atribuirea posturilor/catedrelor didactice rămase neocupate, în regim PCO, pe anul școlar 2016-2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.5 din 07.09.2016 privind numirea coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare pe anul școlar 2016-2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.4 din 07.09.2016 privind probarea numirii diriginților pe anul școlar 2016-2017.  
 
Hotărârea C.A. nr.3 din 07.09.2016 privind acordarea calificativelor personalului didactic și didactic auxiliar pe anul școlar 2015-2016.  
 
Repartizarea sălilor de clasă 2016-2017.  
  Repartizarea elevilor transferați 2016-2017.  
  Arhivă HCA an școlar 2015-2016.  
 
Arhivă HCA an școlar 2014-2015.  
 
Concurs pentru ocuparea postului vacant de Supraveghetor noapte.  
  Buget 2016.  
  Rezultatul concursului din 22.01.2016 pentru ocuparea postului vacant de Pedagog şcolar.  
  Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere pentru concursul din 22.01.2016 pentru ocuparea postului vacant de Pedagog şcolar..  
  Regulamentul de ordine interioară pentru anul şcolar 2015-2016 a Liceului Teoretic Sanitar Bistriţa.  
  Regulamentul de ordine interioară pentru elevii cazaţi în internatul Liceului Teoretic Sanitar Bistriţa.  
  Fişa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar - Pedagog şcolar  
  Procedură operaţională de acordare a burselor în învăţământul preuniversitar - Liceul Teoretic Sanitar Bistriţa - anul şcolar 2015-2016.  
  Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din Liceul Teoretic Sanitar Bistriţa în anul şcolar 2014-2015  
  Organigrama unității  
  Atestare A.R.A.C.I.P. 2014  
  Raport general 2013-2014
 

Anunţuri

 
  ORAR AMG SEM I 2019-2020
 
  ORAR FARMACIE SEM 1
 
  GRAFICUL MODULELOR DE PRACTICA SI TEORIE AN SCOLAR 2019_2020
 
  Programul audientelor - directiune
 
  Program secretariat septembtrie-octombrie 2019.
 
  ANUNT concurs de ocupare a unui post de muncitor I, studii medii-fisa postului.
 
  ORAR an scolar 2019-2020
 
Anunt program sustinere examene de diferente pentru transfer
 
Rezultatele concurs de ocupare a unui post de Administrator de patrimoniu.
 
  Rezultatele probei scrise concurs de ocupare a unui post de Administrator de patrimoniu.
 
  Rezultatele selectiei concurs de ocupare a unui post de Administrator de patrimoniu.
 
  ANUNT concurs de ocupare a unui post de Administrator de patrimoniu.
 
  Fisa postului-Administrator patrimoniu.
 
  ANUNT inscriere la liceu(clasa a IX-a ) iulie 2019
 
ORAR Scoala altfel 2019
 
CONCURS de ocupare a unui numar de 42,7 ore/saptce)- pregatire-instruire practică(asistenţă medicală).
 

ACTE CONCURS
  Cerere inscriere concurs ocupare posturi didactice.pdf.
 
  Programa concurs
 

OLIMPIADA JUDETEANA STIINTELE PAMANTULUI 2019
  SUBIECTE OJSP2019.
 
  BAREME OJSP2019.
 
  CRITERII DE CALIFICARE-etapa nationala.
 
  PROGRAM SECRETARIAT an scolar 2018-2019.
 
  ORAR elevi si profesori 2018-2019.
 
  In atentia elevilor care au depus cereri de transfer la Liceul Teoretic Sanitar an scolar 2018-2019!.
 
  Program eliberare diplome de bacalaureat-acte necesare pentru inscrierea la bacalaureat sesiunea august 2018.
 
  Inscrierea la liceu (clasa a IX-a)IULIE 2018-acte necesare.
 
  ORAR Scoala altfel 2018
 

OLIMPIADA JUDETEANA STIINTELE PAMANTULUI 2018
  Rezultate contestatii OJSP 2018.
 
  CRITERII DE CALIFICARE-etapa nationala.
 
  REZULTATE FINALE OJSP 2018
 
  SUBIECTE OJSP2018.
 
  BAREME OJSP2018.
 
  Contestatii OJSP 2018.
 


  Rezultate Sesiune de comunicari 2018
 
  Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul din 17.11.2017 pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor curatenie.
 
  ANUNT concurs pentru ocuparea unui post de ingrijitor-sector bucatarie.
 
  Elevii de la Liceul Teoretic Sanitar care nu au ridicat banii de transport sunt rugați să se prezinte la biroul administratorului începând cu data de 24 octombrie 2017 de la ora 10..
 
  Rezultatele concursului pentru ocuparea postului vacant de lenjereasă/spălătoreasă.
 
  Rezultatele concursului pentru ocuparea postului vacant de bucătar.
 
  REZULTATE SELECTIE DE DOSARE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE BUCATAR SI SPALATOREASA.
 
  REZULTATE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PEDAGOG SCOLAR.
 
  REZULTATE SELECTIE DE DOSARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PEDAGOG SCOLAR.
 
  Concurs de ocupare a unui post de pregatire-instruire practică(asistenţă medicală).
 
  Tematica pentru concurs de ocupare a unui post de pregatire-instruire practică(asistenţă medicală).
 
  Concurs de ocupare a unui post de bucătar.
 
  Concurs de ocupare a unui post de spălătoreasă/lenjereasă.
 
  Anunt privind inceputul de an scolar 2017-2018.
 
  Anunt concurs pedagog scolar.
 
  Anunt privind programul de desfasurare a examenelor de diferente.
 
  Programul si conditiile de sustinere a examenului de admitere in anul I Scoala Postliceala Sanitara.
    Program de eliberare a diplomelor de bacalaureat/adeverinte -Promotia 2017
    Documente necesare pentru inscrierea la examenul de bacalaureat sesiunea AUGUST-SEPTEMBRIE 2017
    Precizari privind sustinerea examenelor de finalizare a studiilor in anul scolar 2016-2017 2017.
    Rezultate finale concurs pentru postul de Administrator de patrimoniu.
    Rezultate partiale concurs pentru postul de Administrator de patrimoniu.
    Rezultate selectiei dosarelor de inscriere la concursul din 6-7.04.2017 pentru ocuparea postului de Administrator de patrimoniu.
 
OLIMPIADA JUDETEANA STIINTELE PAMANTULUI 2017
  Rezultate OJSP 2017.
 
  CONTESTATII OJSP 2017.
 
  CRITERII DE CALIFICARE OJSP 2017.
 
  Subiecte si bareme OJSP2017.
 
  Concurs de ocupare a unui post de Administrator de patrimoniu.
 
  Fisa postului-Administrator patrimoniu.
 
  Concurs de ocupare a unui post de Paznic.  
  Fișa postului - Paznic.  
  În atenția celor care doresc să devină voluntari la Crucea Roșie Română.