Liceul Teoretic Sanitar Bistrița


Documente

 
  Acte necesare pentru acordarea bursei "Bani de liceu"+model cerere an scolar 2018-2019.
 
  PROCEDURA OPERATIONALA privind stabilirea si acordarea burselor scolare.
 
  In atentia elevilor care implinesc 18 ani si vor beneficia de plata alocatiei de stat.
 
  Lista solicitantilor eligibili pentru "Bani de liceu" 2017-2018
 
  Planificarea consilierii pentru parinţi in anul şcolar 2017-2018
 
  Procedură privind decontarea navetei elevilor la Liceul Teoretic Sanitar Bistriţa (2017)
 
  Orar - anul şcolar 2017-2018 - valabil din 20.09.2017.
 
  Acte necesare pentru acordarea bursei "Bani de liceu".
 
  Model cerere pentru acordarea sprijinului financiar "Bani de liceu".
 
  Repartizarea elevilor transferaţi in anul şcolar 2017-2018.
 
  Repartizarea sălilor de clasă pentru orele de dirigenţie din 11.09.2017.
 
  Orar saptamana altfel 2017 clasele IX-XII.
 
  Orar - anul şcolar 2016-2017 - valabil din 19.09.2016.
 
  Acte necesare pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” 2016-2017. Termen de depunere: 01 octombrie 2016!
 
  Programarea profesorilor de servici - anul şcolar 2016-2017 - semestrul I
 
  Structura anului şcolar 2016-2017.
 
  S-au constituit clasele de a IX-a - anul şcolar 2016-2017.
 
  Situația corigențelor / Situații școlare neîncheiate - anul școlar 2016-2017
 
  Situația școlară anuală a elevilor de la Liceul Teoretic Sanitar Bistriţa - anul școlar 2016-2017
 
  Procedură privind decontarea navetei elevilor la Liceul Teoretic Sanitar Bistriţa (2015)
 
  Hotărâre de Guvern nr. 733/09.09.2015 privind acordarea unei sume destinate decontării cheltuielilor pentru achiziționarea de manuale școlare de către elevii aflați în anul școlar 2015-2016 în ciclul superior al învățământului liceal de stat.
 
  Modelul de cerere pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziționarea de manuale școlare.
 
  Planificarea profesorilor de serviciu pe semestrul I, anul şcolar 2015-2016.
 
  Acte necesare pentru obţinerea bursei de ajutor social: semestrul II anul şcolar 2014-2015
 
  Model subiect E-a) - Limba și literatura română (ZIP)
  Model subiect E-c) - Matematică (ZIP)
  Model subiect E-d) - Chimie (ZIP)
  Model subiect E-d) - Anatomie / Biologie (ZIP)
  Model subiect E-d) - Fizică (ZIP)
 
  Burse acordate pentru anul şcolar 2014-2015
 

Învăţământ liceal - clase

 
  Tabel cu elevii claselor a IX in anul scolar 2018-2019.
 
  Tabel cu elevii claselor a X in anul scolar 2018-2019.
 
  Tabel cu elevii claselor a XI in anul scolar 2018-2019.
 
  Tabel cu elevii claselor a XII in anul scolar 2018-2019.
 

 
Extras din raportul anului şcolar 2014-2015
Pe ansamblu, din totalul de 326 elevi de liceu înscrişi la începutul anului şcolar au rămas înscrişi la sfârşitul anului şcolar 321 elevi, din care, după corigenţe, au fost declaraţi promovaţi 317. Procentul de promovabilitate a fost de 98.75% faţă de 97,28% realizat în anul şcolar trecut.
La sfărşitul anului şcolar 2014-2015 s-au înregistrat 5 elevi repetenţi.
Procentul elevilor de liceu cu medii anuale peste 7 este de 98,10% faţă de 98,45% în anul şcolar trecut.
În ceea ce priveşte situaţia corigenţelor pe vară, cele mai multe corigenţe s-au înregistrat la: matematică 18, fizică 4, biologie 1, limba şi literatura română 1.
Cei mai mulţi corigenţi la sfârşitul anului şcolar au fost înregistraţi la clasele a XI-a B şi a X-a C, un număr de 4 elevi.