Liceul Teoretic Sanitar Bistrița


Viziunea şcolii

 
În cei peste 60 de ani în care Liceul Teoretic Sanitar a învăţat şi a produs învăţare, ideea şi acţiunea educaţională au fost mereu înscrise în cele mai înalte coordonate culturale şi morale. În egală măsură, munca de zi cu zi a elevilor şi profesorilor a determinat identitatea şi evoluţia şcolii, construind în permanenţă dimensiunile sale esenţiale: tradiţie şi calitate. Viziunea colectivului şcolii porneşte de la dorinţa de dezvoltare a şcolii, pornind de la particularităţile ei şi de la o prognoză suficient de realistă privind ameninţările şi oportunităţile care se vor manifesta în mediul social şi economic. În sensul acestei viziuni comune a profesorilor, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale, educaţia oferită în şcoala noastră urmăreşte în primul rând formarea la toţi elevii a competenţelor-cheie necesare pentru societatea cunoaşterii. Din perspectiva unei tradiţii bune, se acordă o atenţie deosebită dezvoltării şi asumării de către elevi a unui sistem axiologic puternic, menit să îi sprijine şi să îi orienteze pe parcursul întregii vieţi, fundamentat pe cultura generală şi de specialitate şi pe asumarea civică reală.

 
 
Mâine vom fi mai buni decât azi! 
 

Istoric sintetic

 
 - 2012 – Grupul Şcolar Sanitar se transformă în Liceul Teoretic Sanitar (filiera teoretică, profil real, specializarea Ştiinţe ale naturii).
 - 1990 – Se reînfiinţează Şcoala Postliceală Sanitară din cadrul Grupului Şcolar Sanitar
 - 1976 – Se înfiinţează Liceul Sanitar
 - 1965 - Se reînfiinţează Şcoala Profesională
 - 1957 - Se înfiinţează Şcoala Postliceală Sanitară
 - 1955 - Grup Şcolar Sanitar, se creează secţie de şcoală profesională
 - 1954 - Şcoala Medie Tehnică Medicală nr.10
 - 1950 - coala de Surori Medicale

Misiunea şcolii

 
    Misiunea Liceului Teoretic Sanitar este de a oferi tuturor elevilor săi, şi fiecăruia dintre aceştia, educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, capabile să înveţe pe parcursul întregii vieţi, cu o cultură şi valori proprii bine definite.

Contact

 
420057 Bistriţa, România
B-dul. Republicii Nr. 18
Telefon: (+40) 263 - 212 - 919
Fax: (+40) 263 - 213 - 605
e-mail: sanitarbn @ gmail.com